Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Endringene gjelder ordningene midlertidig lønnstilskudd og opplæring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.04.2019

Vår ref.: 19/243

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Endringene gjelder ordningene midlertidig lønnstilskudd og opplæring.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken skal sendes til underliggende virksomheter eller etater, medlemsorganisasjoner, foreninger e.l.

Frist for å sende inn høringssvar er 5. april 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Odd Wålengen (e.f.)
avdelingsdirektør

Åne Osmunddalen
fagdirektør

 • Alle departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NHO – Næringslivets hovedorganisasjon
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  - YS
 • ASVL - Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter
 • Bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og handel
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Mental helse
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Unge funksjonshemmede