Høring - Forslag til endringer i forskriftene om skipsregistrering i NOR/NIS

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift av 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (heretter NOR-forskriften) og forskrift av 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister (heretter NIS-forskriften). Endringene innebærer en forenkling og effektivisering av registreringsprosessen for kundene og Sjøfartsdirektoratet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2015