Høring - Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag om endringer i industrikonsesjonsloven som gir adgang til å etablere privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper, herunder selskap med delt ansvar.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.02.2016