Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Vedlagt oversendes forslag til revisjon av kart- og planforskriften på høring. Endringene gjøres for å få bedre tilpasning til digitale planprosesser samt noen utvidede fremstillingsmuligheter på arealplan.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2017