Høring - Forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om kirkelige valg. Forslagene er en oppfølgingen av kirkeforliket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2012