Høring - forslag til endringer i kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av politiregisterforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2013