Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) og forskrift av 21. desember 2000 nr. 1365 om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften) om å gi tollmyndighetene direkte tilgang til SIS

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008