Høring - forslag til endringer i markedsføringsloven § 2b - forbud mot uanmodet e-postreklame og lignende

Høring - forslag til endringer i markedsføringsloven § 2b.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2004