Høring - Forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring forslag til endringer i personopplysningsforskriften. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 1. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012