Høring - forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2013

Resultatet av høringen finnes på Lovdata