Høring - forslag til endringer i sjøloven som følge av endringer i 1996-endringsprotokollen til konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2014