Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Samferdselsdepartementet sender med dette på offentlig høring forslag til endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler m.m. (forskrift om faste grenser).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2015