Høring - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2008