Høring - forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning og forslag om endring i registerforskriftene og forvaltningslovforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2009