Høring - forslag til forskriftsendringer ifm. med prosjekt forskriftskoordinering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2009