Høring - Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nye hjemler i husbankloven, som skal gi Husbanken og kommunene adgang til å behandle personopplysninger ved tildeling, forvaltning og kontroll av lån og tilskudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2016