Høring - forslag til kvalitetskrav knyttet til forskrift om funksjonshemmedes rettigheter ved lufttransport

Høringen gjelder forslag til kvalitetskrav for assistanse i medhold av forskrift om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2008

Jfr. tilføyelse 3. juli 2008 til forskrift 28.1. 2008 nr. 68: Forskrift om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport.

Vår ref.:

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Avinor AS
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
 • British Airways
 • CHC Helikopter Service AS
 • Danish Air Transport
 • Deltasenteret-Sosial- og helsedirektoratet
 • European Helicopter Center AS
 • Finansdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Hesnes Air AS
 • Ikaros ANS
 • Justisdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
 • Kato Airline AS
 • Konkurransetilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Luftfartstilsynet
 • Lufttransport AS
 • North Flying AS
 • NHO
 • NHO-luftfart
 • Norges Blindeforbund
 • Norsk flygelederforening
 • Norsk flygerforbund
 • Norsk flyoperatør forbund
 • Norsk handicapforbund
 • Norsk Luftambulanse AS
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Notodden lufthavn AS
 • Oslo lufthavn, Gardermoen
 • Rygge sivile lufthavn AS
 • Rørosfly Tor W. Sandnes
 • Sandefjord lufthavn,
 • Torp
 • Scandinavian Airlines Norge AS
 • Skien lufthavn, Geiteryggen
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Sterling European Airlines
 • Sun Air of Scandinavia
 • Sundt Air AS
 • Sunnhordland Lufthavn AS
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Widerøes Flyveselskap ASA

 

Til toppen