Høring - forslag til kvalitetskrav knyttet til forskrift om funksjonshemmedes rettigheter ved lufttransport

Høringen gjelder forslag til kvalitetskrav for assistanse i medhold av forskrift om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2008

Jfr. tilføyelse 3. juli 2008 til forskrift 28.1. 2008 nr. 68: Forskrift om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport.