Høring - forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid

Departementet sender med dette EU-kommisjonens forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid (COM (2016) 283) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2016