Høring - forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid

Departementet sender med dette EU-kommisjonens forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid (COM (2016) 283) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2016

Vår ref.: 16/1787

Høring - forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid 

Departementet sender med dette EU-kommisjonens forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid (COM (2016) 283) på høring. Selve forslaget og kommisjonens gjennomgang av forslaget på engelsk følger vedlagt. Dokumentet er også tilgjengelig på tysk og fransk på www.eur-lex.eu. Dagens forordning samt et høringsnotat med en kort redegjørelse for hovedinnholdet i forslaget er også vedlagt.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i forslaget til forordning og konsekvensene ved eventuell gjennomføring i norsk rett. Høringsfristen er 1. august 2016 (endret til 19. august 2016, jf. tilleggsnotat 11. juli).  

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på departementets hjemmeside. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på samme nettside under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen       

                                                                 

Hilde Merethe Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Lars Grøndal

                                                                                          seniorrådgiver

Departementene

Bergen tingrett

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Kristiansand tingrett

Lagmannsrettene

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Regjeringsadvokaten

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Banklovkommisjonen

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Legemiddelverket

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Bank

Regelrådet

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Statens institutt for forbruksforskning

Statens jernbanetilsyn

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Verdipapirsentralen

Økokrim

Abelia

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Aller Media

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Innsamlingsråd

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Markedsanalyseforening

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norpost AS

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Industri

Næringslivets Hovedorganisasjon

Posten Norge AS

Schibsted ASA

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

ANFO – Annonsørforeningen

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske Forleggerforening

Direktesalgsforbundet

Eforum.no

Egmont Serieforlaget AS

Eiendom Norge

EL & IT Forbundet

Elektronikk Importør Foreningen

Elklagenemnda

Energi Norge

Europabevegelsen i Norge

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Forbrukerkontakt Norge

Frivillighet Norge

Gjeldsoffer-Alliansen

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreativt Forum

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningen

Leketøybransjens Fellesråd

Markedsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Mediebedriftenes Landsforening

Microsoft Norge

Nei til EU

Norges AutomobilForbund

Norges Bilbransjeforbund