Høring - forslag til ny lov om markedsføring og annen markedspraksis

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006