Høring - Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Samferdselsdepartementet sender på høring utkast til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Formålet med denne loven er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2017