Høring - forslag til nytt Europaparlaments- og rådsdirektiv om pakkereiser mv. COM (2013) 512

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2013