Høring - forslag til program for konsekvensutredning for Goliat

På vegne av rettighetshavere i utvinningstillatelse 229, har Eni Norge utarbeidet forslag til program for konsekvensutredning vedrørende utbygging av olje- og gassfeltet Goliat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2007

I henhold til bestemmelsene om konsekvensutredning i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet og plan og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77, sendes herved vedlagte forslag til program for konsekvensutredning for Goliat ut på høring.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jon Saglie på telefon 22 24 63 57.