Høring - forslag til regler for gjennomføring av direktivet om audiovisuelle medietjenester i norsk rett

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2009