Høring - forslag til regler for gjennomføring av direktivet om audiovisuelle medietjenester i norsk rett

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2009

Vår ref.: 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kkd

Kultur- og kirkedepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Eventuelle merknader må være departementet i hende senest 9. oktober 2009.

Med hilsen,

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

 

Lars Øyen
underdirektør

 

 

Departementene
Abelia
Annonsørforeningen
A-pressen
Barneombudet
Canal Digital Norge
Datatilsynet
Edda Media
Egmont Norge
Elektronikkbransjen
Familie & Medier
Film & kino
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen Frikanalen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Get
Handelshøyskolen BI
IKT-Norge
Kabel Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landslaget for lokalaviser 
Landsorganisasjonen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lyse Tele
Markedsrådet
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Modern Times Group
MTV Networks
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges televisjon
Norkring
Norsk filminstitutt
Norsk forening for opphavsrett
Norsk Journalistlag
Norsk Medieforskerlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk rikskringkasting
Norske Film- og TV-produsenters Forening
Norske Filmregissører
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Post- og teletilsynet
RiksTV
Sametinget
Schibsted
Telenor Broadcast Holding
TV 2
TVNorge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim (NTNU)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund