Høring om produktplassering og korte reportasjer mv.

Gjennomføring av direktivets bestemmelser om produktplassering og korte reportasjer samt lovendringer i kringkastingsloven vedr. formidlingsplikt, politiattest for medarbeidere som regelmessig har kontakt med mindreårige og innhenting av fødselsdato for kontroll av abonnentregistre mot NRKs register over lisensbetalere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2011

Uoffisiell oversettelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester (.pdf)

Resultat av høringen:

Kringkastingsloven endret 14.12.2012

§ 3-6. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Tilføyd ved lov 14 des 2012 nr. 91 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 14 des 2012 nr. 1245).

Kringkastingsloven hos Lovdata

 

Åndsverkloven endret 14.12.2012

Åndsverkloven hos Lovdata