Høring - forslag til to nye tildelingsforskrifter

Forslag til to nye tildelingsforskrifter under oppdrettsloven, herunder innføring av MTB og krav til miljøovervåking

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. desember 2004