Høring - Forsvarets plikt til å betale avgift for bruk av Avinors lufthavner

Samferdselsdepartementet foreslår med dette at det vedtas en forskrift som pålegger Forsvaret plikt til å betale avgift for sin bruk av Avinors lufthavner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2016