Høring - forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet regler for å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2019

Vår ref.: 19/168

Høringsbrev

 • Departementene
 • Statsministerens kontor
 • Brønnøysundregistrene
 • Finanstilsynet
 • Skatteetaten
 • Skattedirektoratet
 • Regelrådet
 • ØkokrimHandelshøyskolen BI
 • Norges Handelshøyskole
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • AksjeNorge
 • Aksjonærforeningen
 • Bedriftsforbundet
 • Finans Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Regnskap Norge
 • Revisorforeningen
 • Oslo Børs
 • Verdipapirfondenes Forening
 • Verdipapirforetakenes Forbund
 • Verdipapirsentralen ASA
 • Advokatforeningen
 • Advokatfirmaet BAHR AS
 • Advokatfirmaet CLP DA
 • Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
 • Advokatfirmaet Grette AS
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
 • Advokatfirmaet SANDS DA
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Selmer AS
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • Deloitte Advokatfirma AS
 • Ernst & Young AS
 • Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA
 • Kvale Advokatfirma DA
 • Kluge Advokatfirma AS
 • KPMG Law Advokatfirma AS
 • Arntzen de Besche
 • Wikborg Rein Advokatfirma DA
 • BN Bank
 • Danske Bank
 • DNB Bank ASA
 • Handelsbanken
 • Landkreditt Bank
 • Nordea Bank Norge ASA
 • Pareto Bank
 • SpareBank 1
 • Sparebanken Sør