Høring - kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg

Samferdselsdepartementet sender på høring en rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg. Høringsfrist er 15. desember 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2009

Samferdselsdepartementet sender på høring en rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg.

For flere opplysninger - Samferdselsdepartementets pressemelding av 12. september 2009.