Høring - kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg

Samferdselsdepartementet sender på høring en rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg. Høringsfrist er 15. desember 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2009

Samferdselsdepartementet sender på høring en rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg.

For flere opplysninger - Samferdselsdepartementets pressemelding av 12. september 2009.

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sender på høring en rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg.

Høringsbrev av 11. september 2009 (pdf)

Likelydende brev sendt til:     

Arbeidstilsynet
Bedre Gardsdrift
Bygdeservice
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet, Deltasenteret
Høgskolen i Nord- Trøndelag,
Landsforeningen for Trafikkskadde
Maskinentreprenørenes Forbund
Maskinstasjonsforeningen Rogaland
Mattilsynet
Norges Automobil-Forbund
Norges Bondelag
Norges Lastebileier-Forbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Transportarbeiderforbund
Norske Felleskjøp
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens havarikommisjon for transport
Statens Landbruksforvaltning
Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening
Transportbedriftenes landsforening
Trygg Trafikk
Vegdirektoratet
Yrkestrafikkforbundet

Til toppen