Høring - klageorgan for båtpassasjerer - forslag til endringer i transportklagenemndforskriften

Høring med forslag om å legge et klageorgan for båtpassasjerer til Transportklagenemnda.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016