Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - KVU for Hammerfest lufthavn

Samferdselsdepartementet sender med dette Konseptvalgutredningen (KVU) for lufthavnløsninger i Hammerfest på offentlig høring. Høringsfrist 10. juni 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.06.2020

Vår ref.: 19/2704

Høring - KVU for Hammerfest lufthavn

Samferdselsdepartementet sender med dette Konseptvalgutredningen (KVU) for lufthavnløsninger i Hammerfest på offentlig høring. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av KVUen (KS1) er igangsatt og vil pågå parallelt med høringen.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til relevante underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar: NY FRIST: 10. juni

Høringssvar sendes inn digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan sende høringssvar, men merk at svarene i utgangspunktet er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på regjeringens nettsider.

Med hilsen

Monica Auberg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne Camilla Brendemoen

utredningsleder

Bring Logistics Polarbase

ENI-Norge

Equinor ASA

Gtravel reisebyrå

Hammerfest kommune

Hammerfest næringsforening

Hammerfest Turist

Havfisk

Helse Nord RHF

Hovedorganisasjonen Virke

Kystverket hovedkontoret

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

Norwegian Air Shuttle ASA

Nussir

Parat Luftfart

Polarbase

Sametinget

Scandinavian Airlines Norge AS

Statens vegvesen Region nord

Troms og Finnmark fylkeskommune

Vest-Finnmark Regionråd

Widerøes Flyveselskap AS