Høring - lufthavnavgifter for Avinors lufthavner 2013

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om avgift på lufthavnene til Avinor for 2013. Høringsfrist: 14. september 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2012