Høring - lufthavnavgifter for Avinors lufthavner 2013

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om avgift på lufthavnene til Avinor for 2013. Høringsfrist: 14. september 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2012

 

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Avinor AS
Barne- og likestillingsdepartementet
BenAir AS
CHC Helikopter Service AS
Deltasenteret-Sosial- og helsedirektoratet
European Helicopter Center AS
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsbygg
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Hesnes Air AS
Hordaland Fylkeskommune
Ikaros ANS
Justisdepartementet
Kato Airline AS
Konkurransetilsynet
LO Service
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
Moss lufthavn, Rygge
NHO
NHO-luftfart
Norges Blindeforbund
Norsk Aero Klubb
Norsk flyoperatør forbund
Norsk handicapforbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle AS
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
SAS Norge
Skien lufthavn, Geiteryggen
Statens råd for funksjonshemmede
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA
Ørland lufthavn AS

Til toppen