Høring - Midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.07.2008

Resultat av høring: