Norges 19./ 20. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.07.2009

FNs konvensjon mot etnisk diskriminering (ICERD) som ble vedtatt av FN 3. juli 1966. Den trådte i kraft for Norges del 5. september 1970. Norges siste periodiske rapportering var i 2005. Utfyllende informasjon om all tidligere rapportering til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)finnes på Utenriksdepartementets side om CERD, se her

 

Annen informasjon om FNs menneskerettighetssystem kan finne her:

Høringsbrevet til 145 organisasjoner i det sivile samfunn finner du her.
Vi gjør oppmerksom på at de inviterte organisasjonene kan invitere ytterligere organisasjoner i det sivile samfunn til å avgi høringssvar innen fristen.

Andre relevante dokumenter i forbindelse med høringen er:
A.
 Invitasjonsbrev fra BLD til andre departement datert 20.10.2008 med vedlegg:

1. Norges 17-18.rapport Engelsk tekst
2. Norges tillegg para 17,19,21 fra
07.08.07
3. Concluding observations
18aug 2006
4. RDK-
norsk tekst
5 CERD -
engelsk
6. Endelig tidsplan
20oktt2009
7. Retningslinjer fra CERD -
engelsk tekst


B. Brev fra BLD for å kvalitetssikre innholdet i høringsdokumentet datert 30.04.2009 med vedlegg:

1.1utgave pr 17.april
Lenker til:
1. The Kindergarten Act
2. Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens
3. Manifest mot mobbing —(Norwegian text)
4. Opplæringsloven
Vedlegg:
1. The Act on prohibition of discrimination based on ethnicity, religion, etc. (the Anti-Discrimination Act (unofficial translation (fra BLD)
2. Immigration and immigrant in the Norwegian population statistics. Country of origin as a proxy for ethnic origin (fra FIN og BLD)
3. Samlet i et dokument: (fra AID)
a. Procedures for Consultations between State Authorities and The Sami Parliament [Norway]
b. NOU 2007: 13 Den nye sameretten
c. Act of 17 June 2005 No. 85 relating to legal relations and management of land and natural resources in the county of Finnmark (Finnmark Act)
d. NORDIC SAAMI CONVENTION - Text of the Convention in English
4. Fra Bufdir (fra BLD)
a. Tillegg til Bufdirs egen tekst fra BLD (begge dokument er sendt til engelsk oversettelse)

2. Bidrag fra LDO
3. Bidrag Barneombudet
4. Norsk Core document -3 june 1992
5. undertegnet invitasjon - høring  

 

Andre relevante lenker:
Norge har i 2009 også rapportert til Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI), denne rapporten kan en lese her.

Regjeringens arbeid for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering kan du lese mer om her.

Til toppen