Høring - forslag om endringer i instruks for Norsk Naturskadepool

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2015

Vår ref.: 15/4583

Høring - forslag om endringer i instruks for Norsk Naturskadepool


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool § 11.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no./id2429898.

Høringsfristen er 26. november 2015. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Hans Kaiser e.f.
fung. lovrådgiver

Kirsten Kolstad Kvalø
førstekonsulent

Adressatliste

Departementene

Ankenemnda for Statens Naturskadefond
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkursrådet
Landbruksdirektoratet
Statens Landbruksforvaltning
Styret for Statens Naturskadefond

AB Electrolux
Acadia International Insurance Limited
ACE European Group Limited nuf.
ACE European Group UK Ltd, filial Sverige
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatforeningen
AIG Europe Ltd (ex Chartis)
Akzo Nobel Assurantie nv
Allianz Global Corporate & Specialty AG
Allied World Insurance
Alpha Insurance NUF
Alreford Ltd (c/o Aon Ins. Managers)
AON Insurance Managers (Dublin) Ltd.
AstraZeneka AB
Augusta Assicuraxioni S.p.A
AXA Corporate Solutions Assurance Paris
Brit Insurance Limited
Bud og Hustad Forsikring
Chubb Insurance Company of Europe
CNA Insurance
Codan Forsikring
Den Norske Aktuarforening
Den norske Forsikringsforening
DNB Forsikring AS
Dong Insurance A/S
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Eika Forsikring AS
ENI Insurance Limited
Enter Forsikring AS
Ericsson Insurance AB
Eureko Insurance Ireland Ltd.
European Ins. Risk Excess Ltd.
Finans Norge
Finse Forsikring AS
Fjällförsäkringar AB
FM Insurance Company Limited
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Frende Skadeforsikring AS
Gjensidige Forsikring ASA
Gjensidige Stjørdal Brannkasse
Golden Arches Insurance Limited
Hadeland Gjensidige Brannkasse
Halsa og Tingvoll Gjensidige Brannkasse
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
HDI Gerling Industrie Versicherung AG
Hovedorganisasjonen Virke
If Skadeforsikring NUF
If Skadeförsäkring AB
If Skadeförsäkring AB - Sundsvall
Indre Sunnmøre Gjensidige Branntrygdelag
Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse
Industriforsikring AS
Inter Hannover v/Virke Forsikring AS
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig
KLP Skadeforsikring AS
KNIF Trygghet Forsikring AS
KommuneForsikring NUF
Landbruksforsikring AS
LKAB Försäkrings AB
Lloyd´s Catlin Europe SE
Lloyd´s Fender Marine AS
Ly Forsikring AS
Martinsurance Teoranta
Melhus Sparebank
Miripro Insurance Company Limited
Mitsui Sumitomo Ins. Co (Europe) Ltd
Mitsui Sumitomo Insurance (London) Ltd.
Modum, Sigdal og Krødsherrad Gjensidige Brannkasse
Møretrygd Gjensidig Forsikring
NCC Försäkrings AB
NEMI Forsikring AS
Nipponkoa Ins. Company (Europe) Limited
Nokatus Insurance Company Limited
Nordeuropa Forsikring AS
Nordlys Forsikring Gjensidige
Nord-Odal Gjensidige Brannkasse
Norges Handelshøyskole
Norsk Naturskadepool
OBOS Skadeforsikring AS
Orkla Insurance Company Ltd.
Oslo Forsikring A/S
Pan Insurance Limited
Petrus Insurance Company Limited
Pohojola Insurance Ltd
Poolkontoret
Prosessområde skadeforsikring
Protector Forsikring ASA
Red Disk Ins. Comp. Ltd.
Sampo Japan Ins.Comp of Europe Ltd
Sandvik Försäkrings AB
Seamair Insurance Limited
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Statkraft Forsikring AS
Statnett Forsikring AS
Statoil Forsikring AS
Storebrand Forsikring AS
SV Sparkassen Versicherung Gebaudeversicherung AG
Svenska Kommun Försäkrings AB
Sykkylven Gjensidige Trygdelag
Telenor Forsikring AS
TeliaSonera Försäkring AB
Tennant Forsikring NUF
TMF VAT Services Ltd (c/o SV Sparkassen Versicherung)
Tokio Marine Europe Insurance Limited/Riskpoint
Troll Forsikring AS
Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Tryg Forsikring
Tryg Forsikring A/S (Danmark)
Trygg-Hansa Försäkrings AB
Tryggingamidstödin hf
Vabis Försäkringsaktiebolag
Valdres Gjensidige Brannkasse
Vardia Insurance Group AS
VAV Versicherungs Aktiengesellschaft
Vienna Insurance Group AG
Vishay Insurance Ltd
W.R. Berkley Insurance Norway NUF
Wagram Ins. Company Ltd.
White Rock Insurance (Gibraltar) PC Limited
Willis AB
XL Insurance Company Ltd.
Yara Insurance Limited
Zurich Insurance plc (Ireland), Sweden, Norway og UK Branch
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag