Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Utvalgets flertall foreslår å legge adgangen til å beslutte innenlands flytting med barnet inn under foreldreansvaret. Ved felles foreldreansvar må derfor begge foreldre være enige før en flytting med barnet skal kunne skje. Det foreslås videre å utvide definisjonen av "vanlig samvær" i barneloven. Et flertall i utvalget mener at domstolene bør gis adgang til å idømme delt bosted der det foreligger særlige grunner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Vår ref.:

Høringsbrevet kan du lese her.

Høringsinstanser

Akademikerne
Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre v/Borghild Berning 
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Alternativ til Vold, Drammen
Alternativ til Vold, Telemark
Amnesty International Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsmiljøsenteret
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske Advokatforening, Juristenes Hus
Den norske Dommerforening, Juristenes Hus
Departementene
Domstoladministrasjonen
FO
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen 2 foreldre
Forum for Menn og Omsorg
Fredrikkes hage
Fylkesmennene
Fylkesnemnda for sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud og Vestfold
Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland/Sogn og Fjordane
Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus
Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag
Fylkesnemnda for sosiale saker, Troms og Finnmark
Humanetisk forbund
Høyesterett
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge UITØ
KILDEN
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontoret for fri rettshjelp
Krisesenterforbundet
Krisesentersekretariatet
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
KVINNFORSK Uni. Tromsø
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-ressurssenter
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Psykologforening
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Redd Barna
Reform - ressurssenter for menn
Regjeringsadvokaten
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Samisk høgskole
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon v/Kirsti Synnøv Suongir
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Støttesenter mot Incest
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim, NTNU
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)