NOU 2008: 9

Med barnet i fokus

Med barnet i fokus — – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Les dokumentet