NOU 2008: 9

Med barnet i fokus— – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

I statsråd 18. januar 2007 oppnevnte Regjeringen et utvalg som skulle gjennomgå barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær. Utvalget skulle også se på reglene om søksmålsbyrde og tvangsfullbyrdelse, samt de økonomiske rammene for barn og foreldre etter et samlivsbrudd.

Utvalget legger med dette fram sin utredning, som inneholder utvalgets syn på de temaer som er beskrevet i mandatet. Utvalgets forslag er enstemmig, med unntak for spørsmål knyttet til felles foreldreansvar (kap. 7.3), innenlands flytting med barnet (kap. 8.3), legaldefinisjon av samvær (kap. 9.3), delt bosted (kap. 10.3 og 10.4) og tvangsfullbyrdelse av samværsavgjørelser (kap. 11). Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.

Bergen/Oslo 29. april 2008

Asbjørn Strandbakken

Sonja Cassidy

Anne Lise Ellingsæter

Hanne Haavind

Marianne Fallan Kristensen

Jørgen Lorentzen

Annette Janicke Musæus

Tor-André Ribe-Anderssen

Stig Rusten

Frode Thuen

Inge Unneberg

Henning A. Jakobsen

Til dokumentets forside