Prop. 85 L (2012–2013)

Endringer i barnelova

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).

Les dokumentet

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget