Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Miljøverndepartementet sender med dette NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter på høring. Utredningen er avgitt av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mars 2009. Utvalget overleverte sin innstilling til miljø- og utviklingsministeren 9. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2011