Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? til helse- og omsorgsministeren 1. desember 2016. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.03.2017