Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.01.2020