Høring - ny konsesjon til Posten Norge AS

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til ny konsesjon til Posten Norge på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2011

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til ny konsesjon til Posten Norge på høring. Postens gjeldende konsesjon utløper 31. desember 2011.

Konsesjonsutkastet tar utgangspunkt i gjeldende konsesjon, men foreslås endret og presisert på enkelte punkter.