Høring - Nye anbudsregler for lufttransport - endring av forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2016

Vår ref.: 15/3791

Samferdselsdepartementet har lagt ut høringsnotat om forslag til endringer i regelverket om anbud på ulønnsomme flyruter på sin hjemmeside.

Hovedformålet med forslaget er å styrke konkurransen ved å åpne for såkalt "konkurranse med forhandling" i stedet for ordinær anbudskonkurranse med forhandlingsforbud. Utkastet inneholder også flere andre forslag som hovedsakelig forenkler regelverket.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Eventuelle høringsuttalelser må være mottatt av Samferdselsdepartementet innen 15. mars 2016.

Med hilsen

Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør

Morten Foss
fagdirektør

European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ikaros ANS
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartens funksjonærforening
TORP Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
SUN-AIR of Scandinavia A/S
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap AS
CHC HELIKOPTER SERVICE AS
Danish Air Transport
Finansdepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Airlift AS
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Ben Air AS
Bristow Norway AS
Lufttransport AS
North Flying A/S
NHO Luftfart
Norsk Flygelederforening
Norges Luftsportforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Oslo Lufthavn AS
Rygge Sivile Lufthavn AS
Rørosfly