Høring - Nye anbudsregler for lufttransport - endring av forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2016