Høring - Om høring av endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

 

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.02.2015