Høring - endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring et utkast til endringer i forskrift nr. 1168 av 7. september 2009 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2014