Høring - Oslo Lufthavn AS; Masterplan for 2012-2050

Samferdselsdepartementet har sendt på høring den nye Masterplanen for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) for 2012-2050. Høringsfrist: 2. november 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høring den nye Masterplanen for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) for 2012-2050.

Fordi valg av areal til en eventuell tredje rullebane er et hovedtema i Masterplanen, er det åpenbart at den har klar relevans som grunnlagsdokument for statens eget arbeid med å båndlegge. Samferdselsdepartementet har derfor avtalt med Avinor AS og Oslo Lufthavn AS at departementet sender Masterplanen på høring som et første ledd i statens båndleggingsarbeid.