Høring - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre

Høring med forslag til en ny bestemmelse om at taushetsplikten ikke er til hinder for at det utleveres opplysninger fra utlendingsmyndighetene til politiet når det er nødvendig for å forebygge og etterforske lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2016