"Rapport frå arbeidsgruppe om vidare utvikling av norsk jernbane"

Samferdselsministeren nedsatte i januar 2011 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utforme en rapport om utfordringene norsk jernbane står overfor og hvordan disse kan håndteres. Samferdselsdepartementet inviterer nå til innspill om rapporten, med frist 15. januar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012

Vår ref.: 10/1824

Samferdselsministeren nedsatte i januar 2011 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utforme en rapport om utfordringene norsk jernbane står overfor og hvordan disse kan håndteres. Hensikten er å få et supplerende kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av jernbanepolitikken fremover.

Samferdselsministeren mottok rapporten 1. desember 2011.

Samferdselsdepartementet ønsker innspill til rapporten, som del av grunnlaget for videre oppfølging av den, blant annet i forbindelse med arbeidet med neste Nasjonal transportplan.

Frist for å gi slike innspill til departementet er 15. januar 2012.

Rapporten ble publisert på våre hjemmsider 1. desember 2011.