Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet bedre id-kort for bygge- og anleggsbransjen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsfrist 15. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

  • Høringsfrist: 15.09.06