Høring - Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen - høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber med dette om høringsinstansenes syn på Difis utredning av konsekvenser av å avvikle annonsereglementet.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.10.2017